שלב 3/3 - קביעת פריסת שדות המסנן ואישורו


אשף החיפוש, קביעת מיקום השדות בחלון

לחלון זה שתי מטרות עיקריות:
  1. קביעת מיקום שדות ההתניות ובניית ממשק המסנן.
  2. תצוגת תכלית של המסנן לפני שמירתו הסופית.


קביעת מיקום ההתניות בחלון.

  1. לחץ על הלחצן עצב את מיקומי השדות במסך
  2. בחלון שיפתח תוצג טבלת החשיפה, לחץ לחיצת עכבר כפולה על המשבצת הרצויה (בטורים "Column 0" ועד "Column 8") על מנת לקבל את רשימת ההתניות לבחירה.
    באפשרותך לחשוף רק פעם אחת כל התניה (שדה) ובתנאי שהוגדר לו בעץ ההתניות ערך בשדה "Expose this Field..." בשלב הקודם.
  3. לאחר הצבת השדות בטבלת החשיפה יש ללחוץ על שמור הגדרות (F6)
  4. לסיום ושמירת המסנן, לחץ על שמור