סרטוני הדגמה


בעמוד זה מוצגים סרטוני הדגמה שונים בנושא אשף החיפוש.
סרטוני ההדגמה ממחישים תרחישים שונים, ועל מנת להבינם עליך לקרוא את ההדרכה אודות אשף החיפוש מתחילתה ועד סופה ללא יוצא מן הכלל.

הסרטונים צולמו ברזולוציית HD לנוחיותכם ואנו ממליצים לצפות בהם במסך מלא.

צפיה מהנה!

יצירת מסנן חיפוש קבוע

יצירת מסנן המבצע חיפוש קבוע ואינו מאפשר למשתמש לשנות את משתני החיפוש.

Music By: "bensound.com"


יצירת מסנן חיפוש פרמטרי

יצירת מסנן דינאמי המאפשר למשתמש לשנות את משתני החיפוש בשדות שחשפו עבורו.

Music By: "bensound.com"