שלב 1/3 - ביצוע הגדרות ראשיות למסנן


יצירה או עריכת מסנן מתבצעת בשלושה שלבים.
כל שלב מיוצג על ידי חלון הגדרות. ההדרכה שלהלן מסבירה אודות החלון / השלב הראשון מבין השלושה בתהליך.

אשף חיפוש מתקדם - שלב 1/3

בחלון זה, יש להגדיר את ההגדרות הראשיות של המסנן באופן הבא.

 1. הגדרת שדות נתוני הפילטר.
  הסבר אודות שדות ההגדרה מתואר בטבלה הבאה:
  שדההסבר
  כותרת המסנן שם המסנן כפי שיופיע בחלון אשף החיפוש ובלחצני הסינון המופיעים בראש חלון החיפוש.
  מומלץ לרשום שם קצר.
  צלמית בלחיצה על שדה זה יפתח חלון בחירת צלמית (אייקון) למסנן, מתוך מאגר האייקונים הקיים בתוכנת הייפר.
  האייקון שיבחר יופיע לצד שם המסנן באשף החיפוש ו/או בלחצן החיפוש.
  אנו ממליצים לשייך צלמית למסנן כאשר ישנם ריבוי מסננים, הדבר עוזר באיתור מהיר יותר של המסנן.
  טבלה ראשית שדה המציג את שם הטבלה שבגינה יוצגו תוצאות החיפוש. הערך אינו ניתן לשינוי והוא נטען אוטומטית בהתאם למודול בו נפתח אשף החיפוש.
  רמת חשיבות שדה המאפשר ליוצר המסנן לקבוע את רמת חשיבות המסנן ומיקומו היחסי ברשימת המסננים בחלון אשף החיפוש.
  ככל שציון (מספר) החשיבות גבוה יותר כך ימוקם המסנן גבוה יותר ברשימת המסננים המוצגים בחלון אשף החיפוש.
  יש לקחת בחשבון שבנוסף לרמת החשיבות אשף החיפוש ימיין את סדר הופעת המסננים גם על פי שמם.
  כלומר, אם ישנם שלושה מסננים ברמת חשיבות "10" שלושתם יוצגו בראש הרשימה, אך ימוינו על פי שמם.
  הערך "Create Button" קובע שהמסנן יופיע ככפתור חיפוש בראש העמוד הראשי. כפתור חיפוש מיועד עבור מסננים שאינם פרמטריים (קבועים) בלבד.
  הערך "Create Button & Execute Dialog" קובע שהמסנן יופיע ככפתור חיפוש בראש העמוד הראשי ובעת לחיצתו, יפתח המסנן בחלון אשף החיפוש עם יכולת להזנה של פרמטרים לשדות הפילוח.
  התר גישה למשתמשים השייכים לקבוצות קובע אילו קבוצות הרשאה יראו את המסנן ויוכלו להפעילו. השארת שדה זה ללא ערך משמעו מתן גישה לכל קבוצות ההרשאה.
  לתשומת לבך: שדה זה עובד יחד עם השדה הקודם (קבוצות הרשאה) בלוגיקת AND.
  התר גישה למשתמשים ע"פ שמם קובע אילו משתמשים יראו את המסנן ויוכלו להפעילו. השארת שדה זה ללא ערך משמעו מתן גישה לכל משתמשי המערכת.
  לתשומת לבך: שדה זה עובד יחד עם השדה הקודם (קבוצות הרשאה) בלוגיקת AND. משמע באפשרותך לתת הרשאת גישה לקבוצת/ות הרשאה + משתמשים שונים מקבוצות אחרות.
  הערות יוצר המסנן מיודע להכיל הערות והסברים אודות פעולת המסנן. הערות אלו יוצגו למשתמש בתחתית חלון אשף החיפוש
  התר יצוא נתונים למשתמשים השייכים לקבוצות קובע אילו קבוצות הרשאה יהיו רשאים לייצא את טבלת תוצאות המסנן.
  שים לב - יצוא הנתונים על ידי המשתמש, אינו מותנה ואינו קשור בהגדרה "אפשר למשתמש להעתיק החוצה נתונים באופן חופשי" הקיימת בכרטיס העובד.
  משמעות הדבר היא, שיוצר המסנן מחויב להפעיל שיקול דעת בנושא אבטחת המידע, טרם מתן הרשאת ייצוא הנתונים לקבוצת/ות משתמשים.
 2. הגדרת מיון תוצאות החיפוש בטבלת מיון הנתונים.
  הטבלה השמאלית משמשת להגדרת הערכים של פיהן ימוינו תוצאות החיפוש.
  כל שורה בטבלה זו משמעותה ביצוע מיון ע"פ אותו השדה, והמיון יבוצע על פי סדר השורות מלמעלה למטה.
  בטור "Field Name": נקבע את שם השדה לפיו יש למיין את הנתונים.
  בטור "Inverse Order": נקבע את שיטת המיון כאשר הערך כן = יקבע שהמיון יבוצע מהערך הגדול לקטן והערך "לא" (שהוא ברירת המחדל) ימיין את הערכים מהקטן לגדול.

  לדוגמה, אם בשורה הראשונה יתקיימו הערכים: Field Name = "הליד הגיע דרך" וגם Inverse Order = "לא"
  ובשורה שמתחתיו יתקיימו הערכים: Field Name = "מועד יצירה" וגם Inverse Order = "כן"
  אזי התוצאות של המסנן יופיעו ממוינות ראשית לפי השדה "הליד הגיע דרך" (במיון א"ב עולה) ולאחר מכן במיון מישני ע"י השדה "מועד יצירה" (במיון תאריך יצירה יורד - מהגדול לקטן).
 3. הגדרת סדר תצוגת הנתונים.
  הטבלה הימנית משמשת להגדרת סדר העמודות אשר יציגו את תוצאות נתוני החיפוש בעמוד הראשי.
  אין חובה להגדיר ערכים בטבלה זו ואם לא הוגדרו ערכים לתצוגה, יוצגו תוצאות החיפוש בהתאם לסדר השדות כפי שהוגדר על ידי מנהל המערכת כברירת המחדל לאותו העמוד.


לחצני הפעולה בתחתית החלון.

מחיקת מסנן מחק מסנן מחיקת המסנן.
שכפל מסנן שכפל מסנן העתקת המסנן הקיים על כל נתוניו לכדי מסנן חדש.
לאחר לחיצה על לחצן זה, תוכנת הייפר תקפיץ הודעה המאשרת למשתמש כי כעת הוא עורך את המסנן החדש (המשוכפל), והמסנן המקורי שבו לחצו על לחצן השכפול נסגר ללא שינוי.
חזור שלב אחורה חזור חזרה לאחור. בשלבים 2, 3 מבצע חזרה לאחור ללא איבוד נתונים.
לחצן זה מבצע פעולת ביטול ויציאה ללא שמירה, רק במידה והוא נלחץ בחלון השלב הראשון.
המשך לשלב הבא המשך המשך לחלון בשלב הבא.
המשך לשלב הבא שמור שמור.
מתקיים רק בחלון האחרון (בשלב האחרון) של יצירת המסנן ושומר את כלל ההגדרות שבוצעו בכל אחד מהשלבים.