סימולי נכסים במסחר

מסך הגדרות זה שולט בטבלת הסימבולים ממודול מערכות המסחר (TPM). הממשק הינו תמיד באנגלית בלי קשר להגדרות המשתמש המחובר.
לחברות שאינן מפעילות פלטפורמת מסחר, טבלת הסימבולים רלוונטית כאשר מבקשים לבצע שיערוך מט"ח ו/או נכסים בזמן אמת על ידי ציטוטים ממסחר רציף.
החברה יכולה להתחבר לספק ציטוטים שלה (fix protocol) או לקבל ציטוטים משרת SYE (עדכון בכל 30 שניות ואיננו אחראים במקרה של פער לעומת מקור מידע אחר).

הכניסה למסך ההגדרות הזה אפשרית במקרה והגדרתם המרת מט"ח בשער רציף בשדה 'Currency Convert Wizards Feed Source' מהטבלה 'hyp_Global Definitions',
או אם הגדרתם יבוא נתונים בשדה 'Import Symbols Feed from SYE' מהטבלה 'hyp_Server Side Automations Settings'.

Trading Platforms Symbols table editor

הוראות הפעלה

בעת הכניסה לעמוד ההגדרות מתבצעת טעינה של הטבלאות ונעילה לוגית על עריכתן. אם הנעילה הושגה אזי לחצני העריכה יהיו פתוחים למשתמש (בהתאם להרשאותיו).
רק בלשונית Current Symbols העמודה 'Last Update' מציגה כוכבים צבעוניים לסימון מועד עדכון המחיר האחרון: ירוק (עד 7 ימים), צהוב עד 60 ימים ואח"כ אדום.
המטרה היא להדגיש אילו סימבולים אינם פעילים.

להלן רשימת הלחצנים מתחת לטבלה הראשונה:
Reload Settings טעינה מחדש (גם רענון הרשימה) וביטול השינויים (אם היו).
Save Settings שמירת השינויים - רק ברשומות בהן חל שינוי ומבלי לדרוס את הנתונים בעמודות המתעדכנות ברקע:
'Bid', 'Ask', 'Last Update'
Move Selected Symbols to Archive מעביר את הסימבולים המסומנים (ב-V בתיבות ליד שמם) אל אחסון הארכיון של טבלת הסימבולים.
הפעולה ניתנת לתיקון.
בעבודה עם פלטפורמות מסחר, נהוג שסימבולים שהיה עליהם מסחר בעבר והוצאו מהמערכת - יועברו לארכיון בהייפר וכך ניתן להפיק דוחות היסטוריים.
Delete Selected Symbols מעביר את הסימבולים המסומנים (ב-V בתיבות ליד שמם) אל אחסון המחוקים של טבלת הסימבולים.
הפעולה ניתנת לתיקון ודומה מאוד למחיקה אל "סל המיחזור".
בעבודה עם פלטפורמות מסחר, נהוג שסימבולים חדשים נקלטים לאחסון המחוקים של הייפר ומנהל המערכת "משחזר אותם" לאחר אישור הרגולטור.
Download Symbols from SYE האפשרות הזאת נפתחת כאשר טבלת הסימבולים ריקה - שימושי להתקנת מערכות חדשות אשר צריכות ציטוטי מסחר רציף לשערוך חשבונאי בהייפר.
הציטוטים מגיעים משרת SYE ואיננו אחראים במקרה של פער לעומת מקור מידע אחר.
Rebuild VaR and Feed History from SYE source אתחול טבלאות ה- VaR וגם ארכיון מחירים משרת SYE.
לחיצה תפתח את הדיאלוג הבא:
Rebuild VaR and Feed History from SYE source dialog
עליך להזין את התאריך ההיסטורי ממנו ימשכו נתונים משרת SYE. לאחר אישור ביצוע הפעולה הייפר תמחק את כל תכולת הטבלאות:
hyp_Trading System Feed VaR, hyp_Trading System Feed History
ממסד הנתונים אליו אתה מחובר ותמלא אותן מחדש על פי הסימבולים שבטבלה העליונה והחל מהתאריך אותו ביקשת ועד לרגע הביצוע (ככל שיש נתונים על שרת SYE).

פונקציה זו יעילה לתיקון בעיות, אתחול מערכת חדשה או כאשר שינית את רשימת הסימבולים ואתה צריך היסטוריה זמינה.

ניהול רשימות סימבולים שהועברו לארכיון או נמחקו

Reload טעינה מחדש (גם רענון הרשימה) וביטול הסימונים (ב-V בתיבות ליד השם, אם היו).
Retrieve Marked Symbols "שחזור" = העברת הרשומות מאחסון בארכיון / מחוקים אל האחסון הראשי (Normal) אשר צריך להכיל בתוכו את הסימבולים הפעילים בהווה.


ניהול טבלת תרגומים בין פלטפורמות שונות לבין הטבלה הראשית של הייפר

הקדמה: החלק הזה רלוונטי רק לברוקרים (למי שמחבר פלטפורמות מסחר להייפר).

בחלק התחתון של הלשונית הראשונה (Current Symbols) ניתן לנהל רשומות מהטבלה 'hyp_Trading System Symbols Translation'.
מדובר בטבלה שתפקידה לתרגם שמות סימבולים בפלטפורמת מסחר (TP) אל השמות המקובלים בטבלה הראשית.
בצילום המסך למעלה אנו רואים דוגמה של תרגום מספרי מניות מהבורסה בתל אביב לסימבולים בטקסט המתאימים לפלטפורמת MetaTrader.

השימושים העיקריים בטבלה הם:
  1. לחבר בקלות ספק נזילות / חשבון התכסות להייפר.
  2. ליישם רשימת חוקים לייבוא סימבולים חדשים מפלטפורמה המחוברת להייפר.
    לדוגמה: ב-TP מקיימים סימבול נפרד לכל חוזה נפט. אז נרצה להגדיר שכל סימבול המתחיל בקידומת US_OIL יקבל נכס נרכש USOIL ובמטבע USD.
    hyp_Trading System Symbols Translation

ההוראות של מה למלא בטבלה, ינתנו במדריך של כל יישום אינטגרציה בין הייפר ל-TP. ולכן בעמוד הזה נלמד רק איך להשתמש בממשק.

הוראות הפעלה

ראשית, סימון שורה בטבלה השמאלית, יגרום לטעינה של אותו המפתח - בטבלה הימנית. במקרה שבוצעה עריכה, יופיע דיאלוג לשמירה או ויתור.
כעת נתרכז בלחצנים בתחתית:
Reload Settings טעינה מחדש (גם רענון הרשימה) וביטול השינויים (אם היו).
Save Settings שמירת השינויים תחת המפתח System Name (כולל יומן עריכה).
Register New Broker System הוספת מערכת מסחר חדשה לממשק. לחיצה תפתח דיאלוג לקליטת השם החדש...
Delete System מחיקת מערכת המסחר המסומנת מטבלת התרגום.

לסיום, נסביר שני לחצנים שדילגנו עליהם בפרק הקודם (הלחצנים מופיעים באיזור שמתחת לטבלה העליונה):
Copy Symbol into Covrage Table מעתיק את הסימבולים המסומנים (ב-V בתיבות ליד שמם) אל טבלת התרגום בחלק התחתון של המסך.
Auto Fix Symbols Settings מפעיל את הכללים של טבלת התרגום על טבלת הסימבולים הראשית של הייפר במטרה לשפר הגדרות (בעיקר symbol A/B, type & contract size).
לחיצה תפתח דיאלוג לבחירת system name ואז יתבצע התיקון על המסך.
בסיום יפתח חלון Modifications Log. אם השינויים מקובלים עליך, לחץ על לחצן השמירה של הטבלה העליונה...