רישום פקודות יומן (כספים) על ידי המודולים של הייפר

העמוד הזה מיועד למטמיעים, למפתחים ולמתחזקים של הייפר. מרבית פקודות היומן נוצרות באופן אוטומטי ומטרתנו היא לזהות אותן ברמת הפונקציה שיצרה.
בעמוד הזה נרשום כל סוג פקודה שנוצרת בהייפר (מוצר מדף) ואת טווחי המספור למתכנתים עצמאיים.
שימו לב: העמודה "Internal Entry Type" מגיעה מהייפר הקודמת ורשומה כאן לצורך המרת נתונים בלבד.
העמודה "האם כלול במודול שחזור אוטומטי" מתייחסת לדוח השוואת פקודות יומן למסמכי מקור, המאפשר שכתוב של פקודות יומן בהתאם למסמכים.

מודולים ראשיים

הסבר על תוכן הפקודה רכיב תוכנה יוצר Internal Entry Type סיווג / מסמך מקור האם כלול במודול שחזור אוטומטי
יתרות פתיחה באחסון N לעומת סך הפקודות באחסון A 1 B 9 סגירת מאזן שנתי לא
כנגד מסמך קבלה (שורה ביומן כנגד כל שורה במסמך).
יוצאים מן הכלל נכסים ללא כוונה למימוש כגון שטר ביטחון / המחאת זכות.
2 N 2 קבלה כן
כנגד מסמך משיכה / החזר (שורה ביומן כנגד כל שורה במסמך).
יוצאים מן הכלל נכסים ללא כוונה למימוש כגון שטר ביטחון / המחאת זכות.
3 N 4 משיכה / החזר כן
כנגד מסמך חשבונית (מס) זיכוי. אם בוצע פיצול סעיפים לחשבונות הכנסה שונים, אזי תירשם פקודת יומן מורכבת. 4 N 3 חשבונית זיכוי כן
כנגד מסמך חשבונית מס. אם בוצע פיצול סעיפים לחשבונות הכנסה שונים, אזי תירשם פקודת יומן מורכבת. 5 עד 7 N ברירת מחדל "1 חשבונית"
כן
פקודת יומן כנגד הוראה לביצוע העברה בנקאית (תשלום או גביה) - בטרם נוצר מסמך.
לאחר אישור ביצוע מוצלח על ידי Bank API - רק אז יווצר מסמך.
8 N 2 קבלה או 4 משיכה או 7 תשלום לספק לא
לכל עסקת המרה המתועדת בטבלה, תירשם פקודת יומן אחת. 9 C 12 המרת מטבע פנימית כן
ניכוי מס במקור, מאת לקוח בעבור רווחי הון. פנקס 108.
הפרדה לפנקס 107
10
11
T 0 לא ידוע שחזור אפשרי דרך מודול המיסוי עצמו

מודול ניהול הלוואות

טווח מספרים שמור 450 עד 459. כרגע ללא תמיכה במודול שחזור אוטומטי (אין צורך).
הסבר על תוכן הפקודה רכיב תוכנה יוצר סיווג / מסמך מקור
לאחר אישור מימון ראשון ללקוח: העברת כסף לנאמן (חובה לקוח, זכות נאמן). 450 0 לא ידוע
לאחר אישור מימון ראשון ללקוח: העברת עמלות המסמכים בלבד (בקיזוז נאמן) = חובה לקוח.
החשבון המזוכה יהיה "חשבון הכנסות שוק מקומי", אלא אם הוגדר ספק קבוע (חברת שיווק / אחות של מוסד כספי).
451 1 חשבונית/עמלה
0 לא ידוע
עבור כל שורת התחשבנות/החזר שהגיע זמנה, חיוב לקוח וזיכוי חשבונות הכנסות מריבית / הצמדה / עמלות שורה. 452 1 חשבונית/עמלה
חיוב ריבית פיגורים 453 1 חשבונית/עמלה

מודול "ניהול פיקדונות נושאי ריבית"

טווח מספרים שמור 480 עד 489. כרגע ללא תמיכה במודול שחזור אוטומטי (אין צורך).
הסבר על תוכן הפקודה רכיב תוכנה יוצר סיווג / מסמך מקור
פקודת העברת פיקדון הלקוח לחשבון חניון כללי, עם או בלי המרה.
וגם חיוב לקוח על עמלות פיקדון (אם קיימות), בשורה השנייה של הפקודה.
480 0 לא ידוע
פקודת התכסות על פיקדון או התחלתו בחשבון נוסטרו, עם או בלי המרה. 481 0 לא ידוע
פקודת החזרת הפיקדון לחשבון הלקוח, עם המרת מטבע במידת הצורך. בשורה נוספת מועבר הרווח או ההפסד ללקוח. 482 0 לא ידוע
פקודת החזרת הפיקדון לחשבון העו"ש, ללא המרת מטבע (אם היה צמוד למטח אזי הופקד במטח). בשורה נוספת מועבר הרווח או ההפסד לדילר גם לאותו העו"ש. 483 0 לא ידוע
במקרה שבו התממשה אופציה להמרת קרן הפיקדון למטבע אחר... זוהי פקודת ההמרה (בחשבון הלקוח מול חן המרות כללי). 484 12 המרה

כל כלי המרות המטבע בהייפר

טווח מספרים שמור 500 עד 509.
הסבר על תוכן הפקודה רכיב תוכנה יוצר סיווג / מסמך מקור האם כלול במודול שחזור אוטומטי
רישום פעולת Balance (הפקדה / משיכה) בפלטפורמת מסחר חיצונית. 500 בהתאם לסיווג הפנימי של הפעולה (בטבלה 'hyp_TPM Commands')
יכולים להיות מספר סיווגים:
"0 לא ידוע" או "1 חיוב עמלה" או "3 זיכוי עמלה".
כן

מודול "ניהול עסקאות במטבע זר"

טווח מספרים שמור 510 עד 519.
הסבר על תוכן הפקודה רכיב תוכנה יוצר סיווג / מסמך מקור האם כלול במודול שחזור אוטומטי
עסקת המרת מטבע בחשבון לקוח / ספק נזילות 510 12 המרה כן
גביית עמלה מלקוח (עם או בלי המרת מטבע) 511 1 עמלה (חשבונית) כן
תשלום רווח / הפסד מעסקת NDF 512 11 תשלום דיבידנד כן
חיוב או זיכוי בגין פרמיה - בעסקת אופציה 513 1 עמלה (חשבונית) כן

מודול "ניהול עסקאות במטבע דיגיטלי"

טווח מספרים שמור 520 עד 529.
הסבר על תוכן הפקודה רכיב תוכנה יוצר סיווג / מסמך מקור האם כלול במודול שחזור אוטומטי
המרת מטבע בחשבון הלקוח, לפי השער של הלקוח בעסקה. 520 12 המרת מטבע פנימית כן
במקרה של התכסות: המרת מטבע בחשבון ספק הנזילות, לפי שער השוק בעסקה. 521 12 המרת מטבע פנימית כן
העברת נכס זהה בין חשבונות: הפקדות ומשיכות שהלקוח מבצע בין הארנק שלו לבין הארנק החם שלנו. 522 0 לא ידוע כן
העברת נכס זהה בין חשבונות: תשלום עמלת יציאה ממשמורת בעסקת מכירה / משיכה. חובה לקוח זכות חן הכנסות, בשקלים. 523 1 חשבונית/עמלה כן
העברת נכס זהה בין חשבונות: תשלום עמלה מתוך אשף הוראת קבע של המודול. חובה לקוח זכות חן הכנסות, בד"כ בשקלים. 524 1 חשבונית/עמלה לא
העברת נכס זהה בין חשבונות: תשלום לספק הנזילות. 525 0 לא ידוע לא
העברת נכס זהה בין חשבונות: תקבול מאת ספק הנזילות. 526 0 לא ידוע לא