פורטל פקודות יומן בהייפר

העמוד מכיל כלים לחיפוש פקודות יומן על ידי הממשק המובנה או שימוש באשף החיפוש (כמו מחולל דוחות):
עמוד חיפוש פקודות יומן בתוכנת הייפר
להלן רשימת הלחצנים הזמינים בעמוד:
הפעל דוח הלחצן מבצע שאילתה על פי שדות החיתוך המובנים של הייפר (כל השדות שמעל הלחצנים). הלוגיקה מאוד פשוטה והמסך מסביר את עצמו.
יש רק דבר אחד נסתר והוא קשור לשדה "חפש במטבע":
אם בחרת מטבע, אזי החיפוש יהיה של סכום בשורה (חובה או זכות) בתוך הפקודה, בניגוד לשמות השדות "סכום כל הפקודה ILS".
כאשר המטבע ריק אזי מתבצע חיפוש של שווי כל הפקודה במטבע ניהול ספרים.

שימו לב: השאילתה רצה על אחסון הטבלה ב- Normal כברירת מחדל, אלא אם המשתמש מוסיף טווח תאריכי רישום אשר מפנה לדוחות כספיים חתומים (מאוחסנים בארכיון).
לכן אם אתה מבקש לחפש פקודת יומן בשנים עברו מומלץ להוסיף טווח תאריכים או לפחות "החל מתאריך רישום = 01.01.2001" (אפשר להזין בקיצור 1.1.1 ולקבל תוצאה זהה).
איפוס איפוס כל תוצאות החיפוש וגם שדות החיתוך.
אשף חיפוש שימוש באשף החיפוש של הייפר למציאת פקודות יומן. היתרון באשף הוא היכולת לשמור חיפושים קבועים ולבנות ממשקים מורכבים הכוללים הצלבה עם טבלאות אחרות.
פקודת יומן חדשה קיצור דרך ליצירת פקודת יומן חדשה, מתוך עמוד החיפוש.
רענן שמות חשבונות ברשימת הפקודות הלחצן מפעיל כלי עזר אשר יבצע שאילתה על כל פקודות היומן אשר נמצאות כרגע בטבלת התוצאות. עבור כל פקודה יבדקו כל שמות החשבונות המקושרים.
אם כותרת החשבון השתנתה (למשל תיקון שם לקוח/ספק או שינוי כותרת חשבון ראשיתי), אזי הייפר תעתיק את השם החדש לתנועה הרלוונטית.
בנוסף יבדקו תקלות בחישוב השדה "סכום כל הפקודה במטבע ניהול ספרים" או איפוס קישור לחשבונות בסכום אפס.
בסה"כ מדובר בכלי עזר שאינו מזיק, אינו גורם לשינוי הרישום החשבונאי אלא רק שמות החשבונות בתנועות ושדה "סכום כל" שכל מטרתו לשרת את הממשק למשתמש ואינו כלול בדוחות הכספיים.

לאחר עיבוד הנתונים, במידה ויש שינויים לשמירה, הייפר תקפיץ חלון עם יומן השינויים בטרם השמירה למסד הנתונים. אישור של החלון מהווה הסכמה לשמירה.
* הלחצן פתוח בהרשאת מנהל חשבונות ראשיתיים (הכוונה שמנהל חשבונות לקוחות / ספקים / פרויקטים בלבד לא רואה את הלחצן הזה).
רענן שערים יציגים ברשימת הפקודות הלחצן מפעיל כלי עזר אשר יבצע שאילתה על כל פקודות היומן אשר נמצאות כרגע בטבלת התוצאות. עבור כל פקודה יבדקו שערי ההמרה של מטבע חוץ אל מול טבלת היציגים.
ככל שתימצא סטייה (מעל 10 אחוז או כל סטייה) היא תתוקן. הייפר גם מתחשבת בשעה שבה הוזנה הפקודה אל מול שעת סנכרון השערים בכדי שלא לפגוע בעקרון "שער ידוע אחרון".

שימו לב זהו כלי מסוכן אשר משנה את התוצאות החשבונאיות ולכן הוא פתוח בהרשאת מנהל חשבונות וגם סגן מנהל מערכת !
מטרת קיומו של הכלי היא לתקן רישום פקודות יומן לאחר תקלה בסנכרון שערי מטח / נכסים. יש להפעילו רק על רשימה מדויקת של פקודות ויש לוודא שאמור להיות בהן שער יציג.


בטבלת התוצאות, בטור "מספר פקודה" יתכן ויופיע אחד מהסמלים הבאים:
  • בעדיפות ראשונה, עבור פקודות יומן מבוטלות יוצג הסמל .
  • עבור פקודות יומן מורכבות (יותר מ-3 תנועות בצד החובה ו/או הזכות) יוצג הסמל .