מס"ב תשלומים ותקבולים בישראל

העמוד הזה מכיל ממשק ביצוע ומעקב מהטבלה hyp_Bank Transfer Interface של הייפר אל "מרכז סליקה בנקאית" בישראל. הטבלה הזאת משמשת את הייפר לכלל ממשקי הבנקים (גם דרך API) בעולם.
הקבצים המופקים מהייפר ניתנים לביצוע מול יישומי מס"ב הרשמיים וגם מול אתרי האינטרנט של חלק מהבנקים (פועלים ולאומי בעת כתיבת שורות אלו).
הממשק מסוגל להוציא קובץ עם ריבוי הוראות לריבוי חשבונות בנק או תאריכי חיוב.

הממשק בנוי להוציא אל הפועל הוראות תשלום מטפסים מוכנים (למשל קבלה/משיכה) או הוראות ממתינות שלאחר אישור ביצוען ייווצרו מסמכים באופן אוטומטי (למשל קבלה פנימית בלי משלוח בדוא"ל).
הממשק גם שולח התראות בדוא"ל ללקוח/לספק אודות חיוב/זיכוי עתידיים אשר נשלחו לבנק לביצוע.

העמוד מחולק לשלוש לשוניות:
תשלומים (הפקדה אל) מפיקה קובץ הוראות ל-הוצאת כסף החוצה מחשבון העו"ש שלכם אל ספק/לקוח.
השימוש הנפוץ הוא תשלומי ספקים והעברת מימון/החזרים ללקוחות.
חיובים (משיכה מאת) מפיקה קובץ הוראות ל-קבלת כסף פנימה מחשבון הבנק של הלקוח אל חשבון העו"ש שלכם.
השימוש הנפוץ הוא גביית תשלומים מלקוחות. שימו לב שבכדי שתוכלו למשוך כסף מחשבון עו"ש, על הלקוח להחתים את הבנק שלו על טופס הרשאה שלכם.
אישורי ביצוע כברירת מחדל, אין למס"ב ממשק אוטומטי לדיווח הצלחה או כישלון בביצוע הפעולות. קיימות חברות פרטיות במשק המספקות את השירות הזה וניתן לדבר עם התמיכה שלנו בכדי להתחבר אליהן.
בלשונית הזאת ניתן לצפות בכל הפעולות אשר הופקו לקובצי ביצוע בעבר וממתינות לסטטוס ידני.
לאחר אישור או דחיה של הפעולה - הייפר תעדכן את פקודות היומן באופן אוטומטי ואף תיצור מסמכים וקישורים על פי הנדרש.

היכרות עם מבנה הטבלה

נסקור כאן את השדות החשובים לצורך ההדרכה בעמוד זה. נתחיל עם השדות אותם הממשק קורא בכדי לייצר קובץ פעולות:
שם השדה תיאור
פעולה ערך לבחירה: "תשלום (הפקדה אל)" או "חיוב (משיכה מאת)". בהתאם לכותרות בממשק המשתמש.
תאריך לביצוע תאריך לביצוע תזרים. שימו לב שאפשר לתת למס"ב הוראה מראש! רצוי לעתיד הקרוב (1-10 ימים) בלבד.
סכום הסכום לביצוע בבנק, על פי המטבע מהשדה הבא.
מטבע מטבע ביצוע הפעולה. ברירת מחדל שקל בלבד, לביצוע במט"ח (לפחות לדולר ואירו) יש לדבר עם התמיכה של מס"ב.
פורמט חשבון בנק שימו לב שהטבלה מיועדת לכל ממשקי התשלום הבנקאיים של הייפר. בישראל הפרטים צריכים להיות מספר בנק + סניף + חשבון.
ערך השדה הזה צריך להישאר על "-unknown-" (הראשון ברשימה = סטטוס 0).
מספר חשבון בהייפר זהו הקישור לרשומת לקוח או ספק בהייפר (אפשר גם פרויקט עם איש קשר בתור בעל החשבון).
מספר החשבון מדווח בקובץ מס"ב, ברשומת התנועה בשדה מספר 13.
שם הלקוח / הספק 16 תווים ראשונים של שם הלקוח מועתקים לקובץ מס"ב, ברשומת התנועה בשדה מספר 11.
אלא אם קיים ערך בשדה "שם נהנה בחשבון", עליו נסביר מיד.
שם נהנה בחשבון השדה יכול להכיל שם מלא של איש קשר מתוך תיק הלקוח / ספק / פרויקט. השדה יכול להישאר ריק.
אם השדה מלא, אזי איש הקשר הוא בעל החשבון עו"ש לחיוב/זיכוי וגם מספר הזיהוי (בשדה הבא) יהיה של איש הקשר.
רשומת איש קשר יכולה להצביע על חברה / כל ישות משפטית אחרת. לדוגמה: העברת כסף ליצרן / נותן שירותים.
מספר זיהוי לקוח / ספק בישראל זהו מספר ת.ז. או ח.פ. אשר מועתקים מהרשומה הראשית של הלקוח או מטבלת אנשי קשר בהתאם לערך השדה הקודם.
מספר הזיהוי מדווח בקובץ מס"ב, ברשומת התנועה בשדה מספר 10.
חשבון הנח"ש מספר חשבון ("כרטיס") בהייפר אשר מייצג את העו"ש הזה בהנח"ש. זהו השדה אשר מקשר את הרשומה למסוף מס"ב הנכון.
פקודת יומן בד"כ המודול אשר יוצר את הרשומה הזאת (הוראה) - יוצר גם פקודת יומן בכדי למנוע חיוב / זיכוי כפולים.
כלומר מסמך מקור (קבלה/משיכה) יווצר רק לאחר אישור ביצוע, אבל פקודת היומן נוצרת מראש.
מטרה (מניעת הלבנת הון) השדה הזה עוזר לממשק לעדכן מודולים אחרים ולהחליט האם ליצור מסמכי מקור לאחר אישור ביצוע.
קבלות ומשיכות במצב "הפקה פנימית" יווצרו אם הרשומה מקושרת ליישות לקוח והארגון מציית לדיווחים למניעת הלבנת הון.
אם השדה מכיל את הערך "מתוך מסמך מקור (שהופק)" אזי אין צורך להפיק מסמך, כי הרשומה נוצרה מתוך מסמך משיכה.

שדות המשוב

כעת נסקור את השדות שאותם המודול הזה מעדכן כמשוב וניהול התהליך:
שם השדה תיאור
Interface System השדה מכיל את שם הממשק (API) שאליו הרשומה הזאת מיועדת.
כאשר השדה מכיל 'auto' לזיהוי אוטומטי והרשומה נשלחה לביצוע במס"ב, אזי ערכו יעודכן ל- 'Israel Masav'.
מצב ביצוע הממשק מקבל את הרשומות בסטטוס אפס (ממתין) ואז מעדכן אותו בהתאם לניהול התהליך:
 • ממתין בתור: הצהרה שהרשומה הזאת מעולם לא נכתבה לקובץ טקסט (לביצוע במס"ב).
 • נשלח לממשק: הרשומה נכתבה בקובץ ביצוע (לפחות פעם אחת).
 • אישור ביצוע התקבל: התקבל אישור ביצוע ידני לרשומה.
 • נדחה / תקלה: התקבל אישור ל-אי ביצוע של הרשומה. הייפר תבטל את פקודת היומן המקושרת אליה.
מועד שליחה אחרון UTC המועד האחרון בו נשמרה הרשומה בקובץ ביצוע למס"ב.
מועד משוב אחרון UTC המועד האחרון בו ניתן משוב לרשומה (אישור או דחיה).
מועד הודעה בדוא"ל UTC ללקוח / ספק האם ומתי נשלח מייל ללקוח/ספק אודות פעולה צפוייה בחשבון הבנק שלו.

הוראות הפעלה - הכנת קובץ לשידור

ההוראות כאן רלוונטיות לשתי הלשוניות הראשונות. בשתיהן אנו מפעילים שאילתה על ההוראות הממתינות ומפיקים קובץ טקסט בפורמט מס"ב.


תשלומים ממתינים שאילתה מובנית לרשומות בסטטוס "ממתין בתור" אשר מראש מנותבות למס"ב או במצב זיהוי אוטומטי ("Auto").
השאילתה אינה מגבילה את טווח ההוראה העתידית... שימו לב לבחירה שלכם.
אשף חיפוש אשף החיפוש נועד גם לתשאול רשומות אשר כבר שודרו בעבר ולאפשר שידור חוזר!
על מנהל המערכת לשקול את ההרשאות ללחצן הזה.
צור קובץ תשלומים לפני הלחיצה עליכם לסמן V בתיבות בטור "תאריך לביצוע" (להזכירכם יש גם תפריט קליק ימני עם "סמן הכל" / "בטל סימון").
הלחצן יוצר קובץ הוראות masav.dat עם הרשומות שנבחרו (סומנו).
לאחר שמירה מוצלחת לדיסק המקומי... הייפר תעדכן את כל הרשומות הנכללות בקובץ בסטטוס "נשלח לממשק" ואת מועד שליחה לביצוע UTC.

הוראות הפעלה - לאחר שידור קובץ

כברירת מחדל, אין למס"ב ממשק אוטומטי לדיווח הצלחה או כישלון בביצוע הפעולות. בלשונית הזאת ניתן לצפות בכל הפעולות אשר הופקו לקובצי ביצוע בעבר וממתינות לסטטוס ידני.


ממתינים לאישור שאילתה מובנית לרשומות מס"ב בסטטוס "נשלח לממשק". השאילתה מביאה רשומות מסוג תשלום וחיוב במעורבב... אך המיון מתחיל בסוג הפעולה ולאחריה תאריך הביצוע.
העברה מאושרת לפני הלחיצה עליכם לסמן V בתיבות בטור "תאריך לביצוע" (להזכירכם יש גם תפריט קליק ימני עם "סמן הכל" / "בטל סימון").
לאחר דיאלוג אישור נוסף, הייפר תבצע את הפעולות הבאות:
 • עדכון שדה סטטוס ל-"אישור ביצוע התקבל" ברשומות ועדכון שדה זמן משוב אחרון.
 • עדכון סטטוס ל-"בוצע" בטבלאות תשלומים של הלוואות - בתנאי שמתוכם נוצרו הוראות התשלום.
 • רק במקרה של חברה המדווחת לרשויות למניעת הלבנת הון ובתנאי שסכום הפעולה הינו מעל 1000 ש"ח:
  הייפר תפיק מסמכי מקור פנימיים (קבלה/משיכה - בלי לשלוח בדוא"ל).
  אם הרשומה נוצרה מתוך הלוואה, אזי טבלת התשלומים תעודכן כך שתכיל קישור למסמך המקור והדיווח להרשויות יהיה מושלם.
נדחה / תקלה לפני הלחיצה עליכם לסמן V בתיבות בטור "תאריך לביצוע" (להזכירכם יש גם תפריט קליק ימני עם "סמן הכל" / "בטל סימון").
לאחר דיאלוג אישור נוסף, הייפר תבצע את הפעולות הבאות:
 • עדכון שדה סטטוס ל-"נכשל/נדחה" ברשומות ועדכון שדה זמן משוב אחרון.
 • ביטול פקודות יומן מקושרות.
 • עדכון סטטוס ל-"נכשל" בטבלאות תשלומים של הלוואות - בתנאי שמתוכם נוצרו הוראות התשלום.

כיצד להגדיר את שירות מס"ב בהייפר
ניתן להגדיר כמות של מסופי מס"ב, מהם יהיה ניתן לבחור. ההטמעה בממשק הרחבות למודולים ושירותי אינטרנט , יש למלא את השדות הבאים:
שם השדה תיאור
Hyper Service ID יש להתחיל במחרוזת "masav.co.il" ואפשר להוסיף מספרים באופן חופשי. כמובן שחשבון בודד אינו מצריך מיספור.
Username שם המוסד בעברית, בד"כ שם בעלי חשבון העו"ש המקושר.
Terminal / ID מספר מסוף באורך 8 ספרות בלבד.
Param8 מספר חשבון ("כרטיס") בהייפר אשר מייצג את העו"ש הזה בהנח"ש.
URL לא חובה - לנוחיות בלבד: אפשר לרשום את הנתיב (Path = תיקייה) שבו ישמר הקובץ masav.dat
הייפר תבחר את הנתיב של המוסד הראשון אשר נכלל בקובץ הפעולות.

* לא ניתן להפעיל את המודול ולהיכנס לעמוד כל עוד שאין רשומות מס"ב בהייפר. על המסך תיפתח הודעת שגיאה
'Masav settings is Missing !'

* שימו לב שבממשקי העבודה של הייפר, המשתמש יכול לבחור כל חשבון עו"ש אשר מקושר למודול הפעיל, בלי לדעת האם הביצוע יהיה דרך מס"ב או API אחר.