דיווח למניעת הלבנת הון בישראל וגם למודיעין ברשות המיסים

הייפר מכילה מודול לדיווח לרשות למניעת הלבנת הון בישראל (משרד המשפטים) לחטיבת החקירות והמודיעין ברשות המיסים (משרד האוצר).
על פי מסמכי קבלות ומשיכות ומודולים ייעודיים בהייפר, הדיווח שואף להיות אוטומטי, מבלי לדרוש מאמץ מיוחד מהמשתמשים.

הייפר תומכת במספר סוגים של נותני שירותים:
 • נותני שירותי מטבע "רגילים": פורמט V5. המרת מטבע, החלפת מטבע, המחאות נוסעים, שטרי חוב וחליפין.
 • זירות סוחר לחשבונו העצמי: פורמט מיוחד של רשל"ה. דיווח על הפקדות / משיכות וחשבונות בעלי יתרה גבוהה.
 • אשראי חוץ בנקאי: פורמט V5. בהייפר קיים מודול יעודי לניהול הלוואות, מימון המחאות דחויות וחשבוניות (פקטורינג).
 • מסחר במטבע דיגיטלי מבוזר (Crypto Currency): פורמט V5. בהייפר קיים מודול יעודי לתיעוד קניה / מכירה / הפקדה ומשיכה של מטבע דיגיטלי.

שימו לב שהדיווח חל על תיקי לקוחות וגם על ספקים (למשל ספקי נזילות) שקיימת להם הפעילות הנ"ל.


הוראות הפעלה

בכל הפעלה נשמרים הערכים של השדות בראש העמוד. חלקם הם פרטים מזהים של החברה שאינם משתנים (מחרוזת זיהוי / כתובת / טלפון).
להלן הסבר אודות הפרמטרים להפעלת הדוח:
שדה תיאור
חודש הדיווח
מתאריך
עד לתאריך
בחירת טווח התאריכים לדיווח. בד"כ חודש שלם אך ניתן לבודד ימים במקרה של ביקורת או דיווח חריג.
עבור רשות המיסים, בחרו חודש מתוך רבעון והייפר תחשב את טווח התאריכים (לדוגמה: בחרנו נובמבר 21 ואז נרשם 1.10.2021 עד לתאריך 31.12.2021).
מספר דיווח מונה לקריאה בלבד. מתעדכן אוטומטית על ידי הייפר בכל יצוא קובץ ומונע כפילות ברשויות.
דוח מתוקן האם הדוח הזה מוגש כתיקון לדוח קודם ?
כרגע השדה חסר השפעה למעט תיאור הקובץ (שדה טקסט חופשי בכותרת המנה) אבל בעתיד הקרוב השדה הזה ישפיע על סטטוס / שם קובץ הדיווח בהתאם להנחיות עתידיות מרשל"ה.
מחרוזת זיהוי המדווח יש למלא באופן חד פעמי על פי מכתב ההגדרות מרשל"ה.
מספר רישום סניף של המדווח במשרד האוצר יש למלא באופן חד פעמי על פי מכתב ההגדרות מרשל"ה, או יתכן מרשות המיסים בהתאם לדיווח החדש.
מספר מדווח אם שונה מח.פ. מקרה נדיר ביותר אך ניתנת כאן התמיכה למצב זה.
עבור רשות המיסים השדה הזה בורר את אלגוריתם הפקת הדוח ואת מסנה הקבצים הסופי.
החלטנו לפתח את שני הדוחות ביחד בגלל הדמיון הרב ביניהם (מבנה הטבלאות V5 כמעט זהה מהשדה הראשון בכל טבלה ועד לשדה X באותה הטבלה).
כמובן שיש לוגיקת איסוף שונה בין המודיעין של רשות המיסים לבין רשל"ה.
סכום פעולה מינימלי לדיווח (בשקלים) ברירת המחדל אמורה להיות 50,000 ש"ח על פי החוק בישראל, אך במקרה של ביקורת או מחקר ניתן לשנות את הסכום...
מען המדווח (מדינה,ישוב,מיקוד,רחוב ומספר)
מען נוסף של המדווח
יש להקפיד על סדר השדות במילוי: מדינה, ישוב, מיקוד, רחוב ומספר.
במקרה של ריבוי סניפים יש להתייעץ עם רשל"ה... בד"כ מזינים את הכתובת של המשרד/סניף ראשי בשדה הראשון ואת כתובת הסניף המדווח בשדה השני.
יש כאן בעיה כי הייפר יודעת לדווח את כל הסניפים בקובץ אחד.
טלפון ראשי של המדווח
טלפון נוסף
טלפון כולל קידומת מלאה.
בחן לקוח בודד עבור בחינה של קצין הציות או דיווח פעילות חשודה / חריגה, ניתן להפיק את הדוח על לקוח בודד.

מתחת לשדות בראש העמוד, נמצאים לחצני ההפעלה:
הפעל דוח כאן מתחילים.
לאחר סיום הפקת הדוח על ידי הייפר, בחן את הנתונים בשלושת הטבלאות (לשוניות) וחפש שורות בהן מופיעה צלמית סימן קריאה בטור "מזהה פעולה ראשי".
סימן קריאה מתריע שיש בעיה או מחסור בנתונים, בד"כ יופיע הסבר בטור "מידע חסר בשדה".
במקרה זה השתמש בכלי העריכה של הייפר למילוי השדות ובתמיכה הטלפונית לפתרון בעיות.
יצא נתונים לאחר הביקורת, שמור ברשותך גיליון אלקטרוני של תוכן הדיווח (לגיבוי).
יצא דיווח לרשות לביצוע הדיווח לרשות, צור תיקייה במחשב שלך (רצוי על פי שנת עבודה וחודש הדיווח), לחץ כאן וסמן את התיקייה שיצרת כתיקיית יעד לשמירה.
הייפר תיצור קובץ ZIP אחד המכיל בתוכו את קבצי הדיווח ומדיה (תמונות של המחאות / "צרופות").
כעת עליך להעלות את הקובץ לפורטל הדיווחים המקוון - אדם (דורש מערכת הזדהות ממשלתית וכרטיס חכם או ת.ז. ביומטרית).
טופס פעולה בלתי רגילה

קליק כפול על שורה בטבלה

קליק כפול או Enter על שורה בשלושת הקבצים (טבלאות) מיועד לעזור לך להגיע למקור המידע בדיווח (ישות או מסמך).
אם הסמן היה בטור "מספר לקוח" או "שם הלקוח", אזי הייפר תפתח את תיק הלקוח (או הספק).
בכל שדה אחר, הטבלאות "ישויות" ו- "נכסים" יקפיצו את הממשק לשורה הרלוונטית בטבלה "פעולות".
בכל שדה אחר בטבלה "פעולות"... הייפר תנסה לפתוח את המסמך למשל "עסקת קריפטו" או "עסקת מטח". כאשר אין אפשרות לפתוח את המסמך בנפרד (קבלה/משיכה) אזי יפתח תיק הלקוח.

האייקונים בלשוניות

לאחר הפקת הדוח, כל לשונית (של קובץ דיווח) מקבלת צלמית אם טבלת הדיווח שלמה, או צלמית אם חסרים שדות בחלק מהרשומות = כלומר דורש בחינה.

שדות "איתור"


אנו ממליצים לכם לחשוף את השדות הללו בסוף טבלת הפעולות.
הם יעזרו לכם לאתר את מסמך המקור בהייפר וגם מכילים קישור לחלון עריכה ותיקון רטרו של שדות לדיווח בהתאם למותר בחוק (קליק על העיפרון).
שהרי תיקון מהותי במסמך חשבונאי דורש את ביטולו והקמת מסמך חדש.

הסברים לגבי אופן היישום של דרישות רשל"ה ורשות המיסים

בפרק זה נפרט את התנהגות התוכנה ואופן הדיווח ברמת שדה, ככל שזה אינו מובן מאליו... מטבע הדברים נחלק את הפרק לשלוש טבלאות בהתאם למבנה הקבצים.
נתחיל בקובץ הפעולות. בתחילת התהליך הייפר מרכזת לכאן את כל הפעילות מכל המודולים (הלוואות/המרות/קריפטו/קופה) ואז מקבצת אותם לפי השדה 'Money Laundering Bundle' הקיים בכל מסמך.
המטרה היא לקשור טפסים של קבלות ומשיכות אל המודולים הייעודיים כגון הלוואות / המרת מטח / שירותי מטבע.
לבסוף מתבצע סינון של פעולות שאין צורך לדווח אותן, בהתאם לטריגר הדיווח (שימו לב להבדלי לוגיקה בין רשות המיסים לרשל"ה).

חידודים בהפקת קובץ פעולות

 1. טפסי הפקדה ומשיכה (מטבעות רגילים בלבד), מהטבלאות
  hyp_Receipts + hyp_Refunds

  חיתוך הנתונים ותאריך ביצוע הפעולה (שדה 9) ושעת הביצוע (שדה 29), כולם לפי השדה 'Origin Production Time'.
 2. בעסקאות המרה פנימיות, מהטבלה
  hyp_Money Laundering Conversion Extended List

  חיתוך הנתונים ותאריך ביצוע הפעולה (שדה 9) לפי השדה 'Cash Flow Date' והשלמת שעת הביצוע (שדה 29) בעזרת 'Creation Time' (בד"כ מתואמים בתאריך).
 3. במודול עסקאות מט"ח, מהטבלה
  hyp_Foreign Exchange Trades
  מדווחות כל העסקאות שאינן NDF או Rollover ! (גלגול עסקה מתרחש כאשר לקוח לא מעביר כסף במועד)
  חיתוך הנתונים ותאריך ביצוע הפעולה (שדה 9) לפי השדה 'Cash Flow Date' גם לאופציות שמומשו.
  השלמת שעת הביצוע (שדה 29) בעזרת 'Order Doc sent to Client on' בעסקאות Same Day בלבד, אחרת השעה 07:00 מוכתבת פנימית לכל העסקאות.
  בהמשך חיבור הנתונים, אם קיים טופס הפקדה או משיכה המשויך לעסקה, זמן הביצוע יועתק מהטופס ובכך מושגת מטרת הרשויות.
 4. במודול עסקאות מטבע וירטואלי (קריפטו), מהטבלה
  hyp_CryptoCurr Exchange Trades

  חיתוך הנתונים ותאריך ביצוע הפעולה (שדה 9) לפי השדה 'BK Entry Date'.
  השלמת שעת הביצוע (שדה 29) בעזרת 'Execution Time UTC' בהמרה לאזור זמן ירושלים... בד"כ שני השדות מתואמים ומצביעים על אותו תאריך.
 5. שימו לב שלכל המסמכים / מודולים בהייפר יש שדה המציין ביטול טופס/פעולה. אם ערך השדה 'Cancellation Time' מכיל ערך, אזי הרשומה לא תיכלל בדיווח.
 6. עבור לקוחות בחינה (Test) ומקרים חריגים, יש אפשרות להגדיר ברשומת הלקוח מצב Not Regulated בהלבנת הון.
  לקוחות אלו לא יצאו בקובץ הדיווח אך ניתן לראות אותם על המסך עם אזהרה מתאימה.
 7. אודות שדה 25 "מטרת מתן האשראי": בהיסטוריה של הייפר תמיד היה שדה באורך 100 תווים עם תיאור מטרת ההלוואה - בטקסט חופשי.
  רצינו לשמור על היכולת הזאת ועל תאימות לאחור ולכן החלטנו על שיטה שבה אנחנו מחפשים את הטקסט המדויק של רשל"ה בתחילת התוכן של השדה החופשי.
  אם מצאנו אותו אזי אפשר לדווח קוד מספרי, אחרת נדווח 99 ואת הטקסט המלא נעתיק לשדה 26 שגם הוא באורך 100 תווים.

  מטמיע המערכת מוזמן להעתיק מכאן את הטקסטים הרלוונטיים לחברה וליישם עורך SelectEdit בשדה "תיאור ההלוואה" בהייפר:
  רכישת רכב
  רכישת נדל"ן
  מימון לימודים
  שיפוצים
  סגירת חוב
  אירוע משפחתי
  טיסה לחו"ל
  הלוואת גישור
  רכישת ציוד
  יבוא
  אשראי עסקי

  על גבי מנגנון התאימות לאחור, הוספנו לוגיקה ע"פ השדה החדש Loan Purpose במודול ההלוואות, באופן הבא:
  • הלוואה פרטית: דיווח בטקסט חופשי כמתואר לעיל.
  • מימון חשבונית: דיווח בקוד 8 "הלוואת גישור".
  • מימון המחאה סחירה: דיווח בקוד 8 "הלוואת גישור".
  • מימון נדל"ן: דיווח בקוד 2 "רכישה/השקעה בנדלן".
  • מסגרת אשראי חוץ בנקאית: כרגע אינה קובעת קוד מספרי ואנו נשענים על תיאור טקסט כמוסבר לעיל.

חידודים בהפקת קובץ ישויות

 1. טפסי הפקדה ומשיכה (מטבעות רגילים בלבד), מהטבלאות
  hyp_Receipts + hyp_Refunds

  משתמש הייפר אשר נחשב למאמת הפרטים צריך להיות רשום בשדה 'Personal ID Verification Made by' ואם ריק אז הדיווח לפי השדה 'Produced By' (מפיק המסמך).
 2. בעסקאות המרה פנימיות, מהטבלה
  hyp_Money Laundering Conversion Extended List

  משתמש הייפר אשר נחשב למאמת הפרטים צריך להיות רשום בשדה 'Personal ID Verification Made by' ואם ריק אז הדיווח לפי השדה 'Created By' (יוצר הרשומה).
 3. במודול עסקאות מט"ח, מהטבלה
  hyp_Foreign Exchange Trades

  משתמש הייפר אשר נחשב למאמת הפרטים הוא זה שאישר את העסקה ושליחת הטיקט ללקוח, בשדה 'Order Doc sent to Client by'.
 4. במודול עסקאות מטבע וירטואלי (קריפטו), מהטבלה
  hyp_CryptoCurr Exchange Trades

  משתמש הייפר אשר נחשב למאמת הפרטים הוא זה שאישר את ביצוע העסקה, בשדה 'Execution Reported by' ואם ריק אז הדיווח לפי השדה 'Order Doc sent to Client by'.
 5. המרת קודים מהשדה "סוג מסמך זהות" בטבלאות לקוחות ואנשי קשר בהייפר, לשדה 33 "סוג מספר זהות" בקובץ הדיווח לרשל"ה:
  ערך בהייפר ערך בדיווח
  תעודת זהות 1 תעודת זהות
  דרכון 2 דרכון לאומי
  תעודת מסע 3 תעודת מסע
  תעודה מהמנהל האזרחי 4 מספר כרטיס שהנפיק המנהל האזרחי / הרשות הפלשתינאית
  רישום חברה / תאגיד 10 חברה ישראלית (אם השדה "הארץ שהנפיקה" מצביע על ישראל)
  12 חברה זרה שאינה רשומה בישראל (אם השדה "הארץ שהנפיקה" מצביע על מדינה שאינה ישראל)
  עמותה 15 עמותה
  חברה זרה רשומה בישראל 11 חברה זרה רשומה בישראל
  אם השדה בהייפר ריק, המודול ידווח על פי השדה "מין" (ברשומת הלקוח/איש הקשר): ערך 1 לאדם פרטי או 5 "מספר תאגיד" עבור חברה.

 6. המרת קודים מהשדה "מעמד משפטי" מטבלת אנשי קשר בהייפר לשדה 9 "סוג מבצע הפעולה" בקובץ הדיווח לרשל"ה.
  שימו לב לסדר השורות בטבלה שלהלן, זהו סדר הבדיקות הלוגיות בקוד של התוכנה:
  ערך בהייפר ערך בדיווח
  רשומת לקוח או ספק 6 מקבל שירות - בחירה סטטית (אין שדה "מעמד משפטי" ברשומת הבסיס)
  בעל שליטה בתאגיד
  מיופה כח
  10 בעל שליטה בתאגיד מיופה כח
  בעל שליטה בתאגיד
  נהנה
  12 בעל שליטה בתאגיד נהנה
  בעל שליטה בתאגיד 8 בעל שליטה בתאגיד מקבל שירות
  מיופה כח 9 מיופה כח
  נהנה 11 נהנה
  ערב להלוואה 13 ערב
  שותף בחשבון משתתף רק בפורמט מיוחד של רשל"ה V1 לזירות מסחר
  כל טקסט אחר מההטמעה כרגע אינם משתתפים בדיווח אלא אם תבקשו מהתמיכה של הייפר
  ואז ידווחו כ- "99 מקבל שירות אחר - טקסט חופשי"
 7. התראה על שדות חסרים מרמה שנייה (טלפונים, כתובת, תאריך לידה וכו') לא תופיע על אנשי קשר מדווחים, אשר אינם מבצעי הפעולה בדיווח.
 8. עמודה "מען 2" נלקחת מתוך שדה "השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר" המערכת מעתיקה את הנתונים בדיוק כפי שרשומים בשדה זה

חידודים בהפקת קובץ נכסים פיננסיים

 1. השדות 32 עד 38 בקובץ וגם שדה 47 אינם בתחום הכיסוי של הייפר. ככל שידרשו לדיווח בעתיד, יצרן התוכנה יספק פתרון.
 2. בעסקאות עם מטבע וירטואלי: המודול מחפש את רשומת העסקה (מהטבלה hyp_CryptoCurr Exchange Trades) ודרכה מנסה להפיק את הדיווח הטוב ביותר.
  על פי סוג העסקה הבסיסי, קניה/מכירה או הפקדה/מכירה, הייפר מחליטה על איזה ארנק דיגיטלי לדווח ובהתאם על הפלטפורמה של אותו הארנק והאם הוא משמורן ("קסטודיאן").
 3. בטופס קבלה: השדות עם פרטי חשבון בנק / מוסד חיצוני וגם פרטי בעל החשבון מדווחים מתוך רשומת "פריט קבלה", כאשר בעל החשבון הוא כרטיס הלקוח אלא אם נבחר איש קשר.
  כאשר בעל החשבון הינו צד שלישי, חובה להזין אותו באנשי הקשר (ככה חסכנו שדות וממשקים בפריטי הקבלה), והקישור מתבצע באמצעות שדה יחיד מפריט הקבלה המצביע על שמו המלא של איש הקשר.
  שינוי שם איש הקשר לאחר הפקת קבלה (או כל טופס אחר) שובר את הקישוריות ואז המודול יתריע על קישור שבור.

  בכרירת מחדל, פרטי המוטב בתקבולים יהיו הגורם המדווח (כלומר "אתם קיבלתם תשלום לפקודתכם").
  רק עבור המחאות / שטרות (חוב/חליפין), ניתן להזין מידע על הסבה ופרטי המוטב המקורי ברשומת פריט קבלה.
 4. בטופס משיכה הדיווח תלוי ישירות באמצעי התשלום:
  אמצעי תשלום אופן הדיווח
  העברה בנקאית מהות הדיווח היא העברה של מטבע (פיאט לא וירטואלי) מחשבון בנק בבעלות הגורם המדווח (אתם) אל מוטב חיצוני (בד"כ הלקוח הרשום במסמך).
  פרטי חשבון הבנק (בשדות 8-13) הם של מקבל הכסף ומועתקים מתוך פריט טופס משיכה.
  פרטי בעל החשבון וגם המוטב (בשדות 17 עד 30), מועתקים מכרטיס הלקוח אלא אם נבחר איש קשר ואז אותו תהליך כפי שתיארנו בסעיף הקודם על קישור מהקבלה.
  המחאה וגם ארנק אלקטרוני מהות הדיווח היא מסירת המחאה מחשבון בנק בבעלות הגורם המדווח (אתם) אל מוטב חיצוני (בד"כ הלקוח הרשום במסמך).
  פרטי חשבון הבנק (בשדות 8-13) הם של הגורם המדווח (אתם) מתוך פריט טופס משיכה, הקישור בעזרת שדה חשבון הנח"ש שממנו יצא הכסף.
  פרטי בעל החשבון (נמצאים בטווח השדות 17 עד 28), הם של הגורם המדווח (אתם).
  פרטי המוטב (שדה 19 וגם 29-31) הם של הלקוח אלא אם נבחר איש קשר ואז אותו תהליך כפי שתיארנו בסעיף הקודם על קישור מהקבלה.
  כרטיס אשראי מהות הדיווח היא עיסקת זיכוי דרך מסוף כרטיס אשראי המקושר לחשבון בנק בבעלות הגורם המדווח (אתם) אל מוטב חיצוני (בד"כ הלקוח הרשום במסמך).
  פרטי חשבון הבנק (בשדות 8-13) הם של הגורם המדווח (אתם) מתוך פריט טופס משיכה, הקישור בעזרת שדה חשבון הנח"ש שממנו יצא הכסף.
  פרטי בעל החשבון (נמצאים בטווח השדות 17 עד 28), הם של הגורם המדווח (אתם).
  פרטי המוטב (שדה 19 וגם 29-31) הם של הלקוח אלא אם נבחר איש קשר ואז אותו תהליך כפי שתיארנו בסעיף הקודם על קישור מהקבלה.
  עד כאן הכל זהה לכתיבת המחאה, אבל לכרטיס אשראי קיימים שדות נוספים והם מועתקים מתוך פריט טופס משיכה.

שימוש בדוח גם לזיהוי פעילות חשודה

ניתן להפעיל את הדוח בכל יום (מומלץ בכל יום שלישי ושישי) ובכך לצפות בהתראות על מידע חסר ולדאוג לניהול תקין בחברה, בעיקר בצוותים גדולים.
בנוסף עלינו לבחון פעילות מתחת לסף הדיווח, אז כמובן שאפשר להפעיל את הדוח עם "סכום פעולה מינימלי לדיווח (בשקלים)" של נניח 30,000 שח.
אבל עבודה ידנית זה לא בשבילנו.... ולכן פותח כלי מלשינון אשר תפקידו לרשום לקוחות בעלי פעילות מתחת לסף הדיווח.
פרק זה יכתב עד לסוף ינואר 2022 כי אנחנו עדיין מגבשים את האלגוריתמים הסופיים בכלי "מלשינון"...