פירוט הכנסות והוצאות למע"מ PCN874

קובץ PCN874 הינו דיווח המפרט את המע"מ ההכנסות וההוצאות בארגון. דוח זה מופק על פי חוקי מדינת ישראל. מערכת הייפר מפיקה קובץ במבנה PCN874 בהתאם למבנה הארגון.
הקובץ מופק באופן דוח חודשי או דו חודשי. הייפר מאשרת גם דיווח של איחוד עוסקים.
בהפקד הדוח, הייפר מציגה את כל התוכן שלו על מסך תפעולי, שבו ניתן בקלות לעבור ולעבד את כל המידע שבדוח.

ממשק הפקת קובץ pcn874 למעמ בישראל. תוכנת הייפר.

מבוא

דיווח קובץ PCN874 מחוייב על פי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016.
החוק קובע חובת דיווח על כל העוסקים הבאים;
חברות ושותפויות עם מחזור הגבוה מ- 1.5 מיליון ₪,
או עצמאים ושותפויות עם מחזור הגבוה מ- 2.5 מיליון ₪,
או מלכ"רים, אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מיליון ₪,
או מוסדות כספיים, אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מיליון ₪.
קובץ PCN874 מאגד בתוכו את כל תשומות והעסקאות של הארגון, לרבות פטורות ומחוייבות במע"מ.
מבנה קובץ PCN874 באיפיון האחרון שלו
דיווח ממוכן למלכ"ר ומוסד כספי

הגדרות בהייפר לפני השימוש בדוח

לבעלי תיק ניכויים, בתוכנת הייפר חובה להגדיר את הדברים הבאים:
 • להקים חשבון פנימי מטיפוס "מוסד / רשות", מומלץ בשם "ניכוי מס במקור מספקים/דיבידנד".
 • להקים חשבון פנימי מטיפוס "מוסד / רשות", חובה בשם "ניכוי מע"מ במקור מספקים".
  אם החשבון לא יהיה קיים במערכת, הדוח יופק אך לא יזהה תשלומי מע"מ לרשות המיסים !
 • בהגדרות הראשיות של הייפר, בפרק bookkeeping, יש למלא מספר תיק ניכויים ולבחור את חשבון הניכוי מס במקור מספקים שהקמנו.
  שים לב שאין שדה לבחירת חשבון ניכוי מע"מ, חשבון זה מזוהה על פי שמו בלבד ובעברית.

ארגונים המדווחים ריבוי עוסקים חובה להגדיר את הדברים הבאים:
 • להקים מסדי נתונים נפרדים לכל אחת מהעוסקים.
 • במסד נתונים של "נציג האיחוד" ביסודות המערכת לשונית bookkeeping בטבלה תחתונה "הגדרת תאגיד/ /איחוד עוסקים" יש להגדיר את החברות המאוגדות.
  החברה הראשונה הינה "נציג האיחוד" ורק בה יש למלא את השדה"מזהה ממשלתי עד לרמה (חברה) זו.
 • מבנה פקודות היומן שהמודול מתוכנן לזהות

  בעת הפעלת הדוח, הייפר מחפשת פקודות יומן מסיווג "חשבונית מס" (1), "חשבונית מס זיכוי" (3), "חשבונית ספק" (6).
  החיתוך מתבצע לפי "חודש דיווח PCN" ללא קשר למועד "תאריך רישום". הדוח מתריע על הבדל תאריכים בין חודש הדיווח לבין תאריך הרישום. בהפרש מעל חצי שנה בין התאריכים, הדוח לא יאפשר דיווח.
  כדי להוציא פקודת יומן מתוך דיווח הקובץ יש להשאיר את שדה "חודש דיווח PCN" ריק.
  באם הפקודה הינה במטבע זר, המרה ממטבע לשקלים תתבצעה לפי השער הרשום בפקודה (בכל שורה בנפרד).

  כלל אצבע: באותה הפקודה צריכה להיות רק שורה אחת מכל חשבון, ולפחות חשבון מע"מ אחד.
  לדוגמה:
  חשבונית ללקוח 500 ש"ח לפני מע"מ. הוצאת החשבונית מתוך כרטיס הלקוח/ספק תרשום פקודה במבנה הבא:
  שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
  585 לחשבון הלקוח/ספק. 500 לזכות חשבון הכנסות.
  85 לזכות חשבון מע"מ עסקאות חייבות.
  במקרה זה הדוח ידווח על 85 ש"ח במע"מ עסקאות חייבות. לדוגמה:
  חשבונית ספק בשווי 1170 ש"ח אחרי מע"מ.
  שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
  1000 לחובת חשבון הוצאה כלשהו. 1170 לזכות חשבון הספק.
  170 לחובת חשבון מע"מ תשומות/רכוש קבוע.

  במקרה זה הדוח ידווח על 170 ש"ח למע"מ תשומות/רכוש קבוע בהתאם לבחירת המע"מ בפקודת יומן. לדוגמה:
  חשבונית ללקוח 6000 ש"ח אחרי מע"מ. 5000 פטורות ו1000 ש"ח חייבות במע"מ. הוצאת החשבונית מתוך כרטיס הלקוח/ספק תרשום פקודה במבנה הבא:
  שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
  6000 לחייב חשבון הלקוח/ספק. 854.7 לזכות חשבון הכנסות חייב במע"מ.
  145.3 לזכות חשבון מע"מ עסקאות חייבות.
  5000 לזכות חשבון הכנסות פטורות ממע"מ.

  במקרה זה הדוח ידווח על חשבונית בסך 6000 ש"ח עם מע"מ מופחת של 145.3 ש"ח.
  חלוקה זו נקבע על פי הוראת השעה: "חשבוניות "מעורבות" בהן נכללו גם מוצרים/ שירותים חייבים וגם פטורים או בשיעור אפס, ייספרו ויסוכמו כחשבוניות חייבות, אף אם שיעור המע"מ המתקבל "קטן מהחוק" או בשתי רשומות."

  פקודת יומן מע"מ - מחשבונית עצמית ורשומון ייבוא

  קליטת החשבונית העצמית כמו כל חשבונית הוצאה אחרת, דרך האשפים של הייפר או באופן ידני, תרשום פקודה במבנה הבא:
  חשבונית עצמית יכולה להיות מופקת מכרטיס ספק (ממנו ניתן להפיק ללא פקודת יומן) או מכרטיס לקוח (בו תידרש התערבות ידנית לביטול פקודת היומן שתיווצר). דוח PCN874 לוקח את שורת המע"מ תוך החשבונית העצמית.
  לדוגמה:
  שכירות משרד מאדם פרטי ב10000 ש"ח לחודש. ניתן מתוך כרטיס ספק להוציא חשבונית עצמית לPCN874. מערכת הייפר תצור באופן אוטומטי פקודת יומן אחת בלבד (!) של העברת מע"מ. המערכת לא תגדיל את ההכנסות או ההוצאות של הארגון אך היא תדווח על המע"מ בשל החשבונית העצמית.
  קליטת החשבונית העצמית תרשום פקודה במבנה הבא:
  שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
  1700 לחובת חשבון "מע"מ תשומות אחרות". 1700 לזכות חשבון "מע"מ עסקאות חייבות".

  הפעלת הדוח

  מלא את החודש להפקת דוח חודשי (באותה שנת מס ניתן לרשום רק את מספר החודש והוא יבחר אוטומטית).
  אם ברצונך להפיק דוח דו חודשי יש לסמן את שדה "דיווח דו חודשי" ב"כן". שים לב במקרה כזה יש לבחור בחודש הדיווח רק את החודש הזוגי מבין החודשים (לדוגמה פברואר או אפריל) .
  באם מדובר בדיווח של איחוד עוסקים יש לסמן בשדה "דיוח תאגידי (ריבוי חברות)" כ"כן".
  כעת לחץ על הפעל דוח.
  אם נמצאו דיווחים שגויים הם יסומנו במשולש צהוב ליד שורת המידע.במקרה זה הלחצנים להפקת פלט הדוח יחסמו, למניעת שידור דוח שגוי.
  להלן רשימת הלחצנים הזמינה והסבר אודות כל אחד מהם:
  הפעל דוח לחצן זה מפיק את הדוח על המסך, כפי שהוסבר לעיל.
  יצא נתונים ליצוא טבלאות החישוב לגיליון אלקטרוניעם כל המידע שנמצא במסך הדוח.
  הדפסה הדפסת טבלאות הנתונים המוצגות במסך לפי השאילתה האחרונה
  Export PCN File הפקת קובץ דיווח במבנה PCN874 להעלאה לאתר רשות המיסים.
  סדר הפעולות בבניית הנתונים לדיווח:
  1. שאילתה על פקודות יומן מסיווג "חשבונית מס" (1), "חשבונית מס זיכוי" (3), "חשבונית ספק" (6).
   אח"כ שאילתה על כל הלקוחות והספקים עם לפי טווח התאריכים של הדוח לפי שדה "חודש דיווח PCN".
  2. הצלבת כלל הנתונים אל תוך רשימת פעולות בכרטסות המע"מ לפי חודש דיווח PCN .
  3. באם חודש דיווח PCN שונה מחודש תאריך רישום המערכת תתריע ותשנה את תאריכי הפקודות יומן ליום הראשון של הדיווח.
  4. באם עבר מעל לחצי שנה מתאריך הרישום לחודש דיווח PCN המערכת תתריע ולא תאפשר לייצא את הקובץ עד להורדת הפקודה מהדוח.

  קופה קטנה

  במקרים של דיווח הוצאות של קופה קטנה מערכת הייפר תוציא דיווח PCN עם תיקון שדה תאריך רישום ליום הראשון של חודש הדיווח. השינוי יעשה רק בתוך הדיווח ולא יהיו שינויים בתוכן פקודת היומן. מערכת הייפר מתריעה על שינוי זה אך עדין מאפשרת להפיק את הדוח.

  מוסד כספי או מלכ"ר

  כדי לפעול כמוסד כספי או מלכ"ר בתוך מערכת הייפר, אין לפתוח חשבונות פנימיים מסוג מע"מ.

  האפשרות לכלול מספר עוסקים

  חברות המעוניינות לכלול איחוד עוסקים (מספר כספות)יכולים לדווח בקלות על כלל העסקאות והתשומות של ה"חברים" באיגוד. יש להכנס למסד הנתונים של העוסק שהינו "נציג האיחוד" ומשם להפיק את קובץ PCN874 מאוחד על ידי אישור שדה "דוח תאגידי (ריבוי חברות)".
  על מנת לאפשר למערכת הייפר להתחבר למספר עוסקים יש לבקש ממנהל המערכת להגדיר לכל עוסק מסד נתונים נפרד. מנהל המערכת ידאג לממשק את העוסקים למסד הנתונים של "נציג האיחוד". בכל אחד מהעוסקים יש לנהל הנהלת חשבונות מלאה ועצמאית. המערכת יודעת להפריד בין נתוני העוסקים השונים. אם זאת אנחנו ממליצים בחום לנהל את מיספור מסמכי המקור, של העוסקים השונים, כדי לא לצור כפילויות לכאורה. אין לדווח בנפרד עוסק באם הוא מדווח באיחוד עוסקים.
  שימו לב! דוח PCN874 אינו משנה את טבלת מבנה התאגיד או את אחוזי בעלות בתוך התאגיד. מוסד כספי או מלכ"ר לא ידווח כאיחוד עוסקים את קובץ ה-PCN שלו. שכן מדובר בקובץ דיווח על הספקים של המוסד.

  פעולות לאיחוד עוסקים

 • לתפעול תאגיד או איחוד עוסקים בדוח יש להוסיף את החברות לטבלה hyp_Corporation Setup וערך "כן" בשדה Join in VAT/GST reports.
 • בהפקת דוח על תאגיד, יש לדאוג ליוזר פנוי במסדי הנתונים של החברות האחרות בתאגיד. בזמן הפקת הדוח הייפר המחוברת למסד הנתונים של "נציג האיחוד" מתחברת גם לכל מסדי הנתונים הנמצאים באיחוד עוסקים. שם המשתמש המחובר באותן החברות יהיה שם המשתמש המוציא את הדוח ממסד הנתונים של "נציג האיחוד" בתוספת הספרה 2 בסופו
 • ניתן להפיק דוחות היסטוריים גם ברמה של שנים אחורנית, בתנאי שכלל החברות בתאגיד ביצעו סגירת מאזן באותו החודש.
  לדוגמה- סגירת מאזן מעבירה את הפקודות יומן לארכיון. באם מעוניינים להוציא דוח היסטורי המערכת תפנה לארכיון לאחר סגירת המאזן. הדוח יקח את המידע מכל החברות בתאגיד מאותן הטבלאות ארכיון במסדי נתונים השונים ולכן על כולם להיות זההים בסגירת המאזן.

 • רשימת נקודות להדרכה מהפיתוח:


  • ניתן להפיק את אותו הדוח מכל מסד נתונים של חברה באיחוד, כל עוד שערך השדה Corp Gov ID String upto this Level שמכיל את מספר האיחוד לענייני מע"מ זהה בכולן.

   אלונית עליך להשאיר את השמות באנגלית ולצרף אליהם את השמות בעברית ואת מקום ההגדרה של הטבלה.
  • אלונית עלי להסביר לך את הציטוט הבא: להלן השאילתה על פקודות היומן שישאבו להפקת הדיווח
   DM_Server.Where_Above('Government Report Date', PCN_From_Date);
   DM_Server.Where_Below('Government Report Date', PCN_Until_Date+0.1);
   DM_Server.Where_SameVal('Cancellation Time', 0);
   DM_Server.Where_SameVal('Internal Entry Type', 'B', he_AND_NOT);
   DM_Server.Where_SameVal('Reference Document Type', 01); // Tax Invoice
   DM_Server.Where_SameVal('Reference Document Type', 03); // Credit Invoice
   DM_Server.Where_SameVal('Reference Document Type', 05); // Importation Log
   DM_Server.Where_SameVal('Reference Document Type', 06); // Supplier Invoice
   DM_Server.Where_SameVal('Reference Document Type', 10); // Exportation Log

   DM_Server.Query(Tax_InvoiceQry, True); חשבוניות מס וזיכוי
   DM_Server.Where_Above('Origin Production Time', PCN_From_Date);
   DM_Server.Where_Below('Origin Production Time', PCN_Until_Date+he_End_Of_Day);
   DM_Server.Where_SameVal('Cancellation Time', 0);

   DM_Server.Query(AccountsQry, True); חשבונות פנימיים
   DM_Server.Where_SameVal('Account Purpose', 1);
   DM_Server.Where_SameVal('Account Purpose', 2);
   DM_Server.Where_SameVal('Account Purpose', 10);
  • בעקרון אמורים להיות בסה"כ 3 חשבונות מע"מ המחוברים לריבוי חשבונות תוצאתיים אודות הכנסות והוצאות.
   עם זאת הייפר תומכת גם בריבוי חשבונות מע"מ (מיותר אך נתמך), להלן כללי הזיהוי והסיווג של החשבונות:
   בעבור כל מסד נתונים מתבצע ניתוח של החשבונות הפנימיים. כל חשבון מע"מ שמחובר לחשבון הכנסות מסווג בתפקיד "מעמ עסקאות חייבות".
   כל חשבון מעמ שמחובר לחשבון הוצאות, מסווג כחשבון "מעמ תשומות" אלא אם שמו כולל את המילה 'נכסים' או את המילה 'ציוד' ואז הוא מסווג כ-"מעמ ציוד ונכסים".
  • הדוח תומך בפקודות יומן מורכבות ובלבד שלא נשבר בהן האיזון בין רכיב המע"מ לנטו בפקודות מספר חשבונית מס / זיכוי / ספק (הוצאה).
  • במהלך הפקת הדוח נבדקת ההתאמה בין פקודות היומן לבין הסכומים בחשבונית המס והזיכוי - בתנאי ואלו הופקו בהייפר.
   עבור הזנת מסמכים שהופקו חיצונית, המערכת מסתמכת רק על פקודות היומן.