תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

החלון הזה מופעל מתוך דוח סקירת מסמכי מכירות ומדוח הלבנת הון. זהו ממשק תיקון לשדות שמותר לערוך לאחר הפקת מסמך מקור וגם ממשק להעלאת תמונות (סריקות) של אסמכתאות.
כל השינויים מעודכנים גם ב- "יומן השינויים" תחת אותו המסמך.
יהיה הכי קל להסביר את החלון דרך מספר צילומי מסך "מייצגים":

עריכת כותרת מסמך קבלה:

הצילום מייצג גם את כותרת מסמך משיכה.

עריכת שורה במסמך קבלה:


עריכת שורה במסמך משיכה:


עריכת כותרת חשבונית:

הצילום מייצג גם את כותרות חשבונית זיכוי, תעודת משלוח והחזרה.

הוראות הפעלה

החלון מציג מספר לחצנים פשוטים, שלושת האחרונים יופיעו רק בפריטי קבלה / משיכה:
ביטול סוגר את החלון מבלי לשמור שינויים.
אישור שומר את הרשומה כולל יומן שינויים.
בנקים וכרטיסי אשראי מקפיץ חלון נוסף עם רשימת הבנקים וכרטיסי האשראי של הלקוח. בחירת רשומה כאן תעתיק את כל הפרטים לקבלה / למשיכה.
סרוק צד א
סרוק צד ב
כל לחצן פותח תת תפריט לטיפול בקובץ אסמכתה לפעולה (תמונה / PDF). הצלמית שלו (עיגול Radio button) מייצגת האם טעון קובץ או לא.
ישנם שני לחצנים כי ניתן להעלות עד שתי סריקות של אותה המחאה / מסמך. צד קדמי (א) וצד אחורי (ב).
בישראל הכלי הזה שימושי רק לדיווחים לרשל"ה ולכן שמנו אותו כאן ולא בממשק הראשי של הקבלה / משיכה.

תת תפריט לטיפול בקובץ אסמכתה

העלה תמונה מאפשר לך להעלות קובץ חדש (במקום הקיים אם היה). הפעולה נשמרת מיד במסד הנתונים ואינה קשורה ללחצנים "אישור"/"ביטול".
הצג תמונה מאפשר לך לצפות בקובץ המצורף כרגע.
מחק תמונה מאפשר לך למחוק את הקובץ המצורף כרגע. הפעולה נשמרת מיד במסד הנתונים ואינה קשורה ללחצנים "אישור"/"ביטול".